Publicaties

Bekijk hier alle publicaties van Prof. Dr. Thijs Homan

38 resultaten gevonden

Teamleren en Teamreflexiviteit

Artikel

Een nieuw hoofdstuk in de geheel herziene uitgave van De Canon van Leren en Ontwikkelen van Ruijters, Schut en Simons.

Twee totaal verschillende perspectieven op wat Teamleren en Teamreflexiviteit inhouden.

Door ze tegenover elkaar te plaatsen worden de denkbeelden van beide auteurs (Gersick en West) veel duidelijker.

Organisatieverandering als ceremoniële adoptie van institutionele complexiteit?

Artikel

Een whitepaper voor het SIOO, waar ik de onderzoeksresultaten van De Veranderende Gemeente samenvat en veralgemeniseer.

Wil de ‘echte’ begeleider opstaan?

Artikel

Wat doe je en wie ben je eigenlijk als je een groep of een organisatie ‘begeleid’? Heb je als begeleider een duidelijke en vaste identiteit met bijbehorende ‘competenties’? Of gaat het hel anders? En hoe groot is je invloed als begeleider eigenlijk? Wordt die invloed ‘veroorzaakt’ door de ‘juiste’ interventies?

zorgprofessional

Essay: hoe verder in een wereld na de eerste corona-golf?

Artikel

De ernst van de corona-crisis lijkt wat af te vlakken. De druk om de ‘samenleving weer van het slot te halen’ is groot. Maar hoe gaan we dat doen? Terug naar de oude vertrouwde gewoonten? Oude draden gewoon weer oppakken?

Tegelijkertijd heeft de corona-crisis een aantal fundamentele problematieken en thematieken naar voren gehaald, die we eigenlijk niet kunnen negeren. Hoe gaan we ons daartoe verhouden?

In dit essay, dat ik samen met Rob Wetzels schreef, geen hapklare oplossingen, maar ‘denk-handreikingen’. Gedachtegangen, redeneringen en concepten om na te denken over deze fundamentelere problematieken en thema’s.

In vergelijking met het eerste ‘corona-essay’ dat ik schreef een diepgravender, hier en daar wat theoretischer verhaal. Maar daardoor juist ook veel food for thought. Veel reflectieplezier gewenst.