Actueel

Vind hier het meest recente nieuws en de laatste
events en tweets van Thijs.

Nieuws & evenementen

Is de realiteit van organisaties een verandertraject-realiteit?

26 December 2016

Als je de management- en consultancyliteratuur moet geloven, dan zijn organisaties eigenlijk vooral re-organisaties: je bent nog wel bezig met je werk, maar tegelijkertijd vliegen de verandertrajecten je om de oren. Maar klopt dit beeld nou wel? In bijgaand stuk … Lees meer

Bijlagen, literatuurlijst en noten van Het Et-ceteraprincipe

30 July 2016

Bij ‘Publicaties’ en dan bij ‘Boeken’ staan de bijlagen van Het Et-ceterarpincipe. Eveneens de complete literatuurlijst en de noten.… Lees meer

Medezeggenschap en macht

03 October 2015

Welke machtsbronnen worden gebruikt bij de totstandkoming van medezeggenschap? Een nieuw artikel, waarin de introductie van medezeggenschap geanalyseerd wordt als een machtsverandering. Hoe introduceer je als leidinggevende een organisatieverandering die in feite zal leiden tot een verm√≠ndering van je (formele) … Lees meer

Sociaal complexiteitsperspectief op begeleiden en faciliteren

29 March 2015

Nieuw artikel -> Zie publicaties: artikelen.

Bij het begeleiden en faciliteren van groepen geldt vaak het klassieke organogram als uitgangspunt. Teams, afdelingen, projectteams etc.: dat zijn in de meeste gevallen de doelgroepen van de begeleider. Maar wat houdt ‘begeleiden’ en … Lees meer