Actueel

Vind hier het meest recente nieuws en de laatste
events en tweets van Thijs

Medewerkers, managers en adviseurs

18 May 2019

De laatste verdiepende tekst naar aanleiding van het onderzoek De Veranderende Gemeente staat nu op mijn website (en die van het A&O Fonds Gemeenten).

In gemeenten is sprake van tal van verandertrajecten; veel van die trajecten leiden niet tot de vooraf beoogde resultaten; veel activiteiten en veranderingen vinden plaats buiten het directe zicht van het management, gemeentelijke organisaties zijn hooguit loosely coupled; de continu veranderende machtsdynamieken bij de verandertrajectcompetitie zijn in hoge mate bepalend voor de feitelijke impact van verandertrajecten en -initiatieven.

Wat betekent het voor medewerkers om in zo’n setting te werken? En wat houdt het ‘managen’ van een gemeente in? En hoe opereer je als organisatieadviseur in een dergelijke dynamische context?

In de tab (verdiepende tekst) ‘Medewerkers, managers en adviseurs’ antwoorden op deze vragen, zoals die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.