Actueel

Vind hier het meest recente nieuws en de laatste
events en tweets van Thijs

Kreetsurfing

05 May 2019

In gemeenteland gaan allerlei kreten rond, die bepaalde verschijnselen als belangrijk en actueel constitueren.

Denk maar aan ‘van buiten naar binnen’; ‘opgavegericht werken’; ‘terug naar de bedoeling’; ‘integraal werken’.

Welke functies hebben deze kreten voor de organisatieverandering en – ontwikkeling van gemeenten?

In deze nieuwe tab een uitgebreide analyse.