Publicaties

Bekijk hier alle publicaties van Prof. Dr. Thijs Homan

39 resultaten gevonden

Onderwijsinnovatie als Machtsdynamiek

Artikel

Van allerlei kanten worden scholen ‘belaagd’ met nieuwe richtlijnen, onderwijskundige fashions, eisen, verwachtingen en directieven. De feitelijke impact van onderwijsinnovatietrajecten wordt dan minder bepaald door de aanpak van het innovatietraject-zelf. Maar des te meer door continue intern veranderende machtsverhoudingen tussen alle trajecten die gaande (en op til) zijn.

Teamleren en Teamreflexiviteit

Artikel

Een nieuw hoofdstuk in de geheel herziene uitgave van De Canon van Leren en Ontwikkelen van Ruijters, Schut en Simons.

Twee totaal verschillende perspectieven op wat Teamleren en Teamreflexiviteit inhouden.

Door ze tegenover elkaar te plaatsen worden de denkbeelden van beide auteurs (Gersick en West) veel duidelijker.

Organisatieverandering als ceremoniële adoptie van institutionele complexiteit?

Artikel

Een whitepaper voor het SIOO, waar ik de onderzoeksresultaten van De Veranderende Gemeente samenvat en veralgemeniseer.

Wil de ‘echte’ begeleider opstaan?

Artikel

Wat doe je en wie ben je eigenlijk als je een groep of een organisatie ‘begeleid’? Heb je als begeleider een duidelijke en vaste identiteit met bijbehorende ‘competenties’? Of gaat het hel anders? En hoe groot is je invloed als begeleider eigenlijk? Wordt die invloed ‘veroorzaakt’ door de ‘juiste’ interventies?