Publicaties

Bekijk hier alle publicaties van Prof. Dr. Thijs Homan

40 resultaten gevonden

Leiderschap: persoon of proces?

Artikel

Vaak wordt leiderschap verklaard vanuit bepaalde unieke capaciteiten, vermogens, persoonlijkheidstrekken, gedragingen of denkstijlen van de leider-zelf. Maar is dat dan het hele verhaal? Of is leiderschap misschien heel iets anders?

Onderwijsinnovatie als Machtsdynamiek

Artikel

Van allerlei kanten worden scholen ‘belaagd’ met nieuwe richtlijnen, onderwijskundige fashions, eisen, verwachtingen en directieven. De feitelijke impact van onderwijsinnovatietrajecten wordt dan minder bepaald door de aanpak van het innovatietraject-zelf. Maar des te meer door continue intern veranderende machtsverhoudingen tussen alle trajecten die gaande (en op til) zijn.

Teamleren en Teamreflexiviteit

Artikel

Een nieuw hoofdstuk in de geheel herziene uitgave van De Canon van Leren en Ontwikkelen van Ruijters, Schut en Simons.

Twee totaal verschillende perspectieven op wat Teamleren en Teamreflexiviteit inhouden.

Door ze tegenover elkaar te plaatsen worden de denkbeelden van beide auteurs (Gersick en West) veel duidelijker.

Organisatieverandering als ceremoniële adoptie van institutionele complexiteit?

Artikel

Een whitepaper voor het SIOO, waar ik de onderzoeksresultaten van De Veranderende Gemeente samenvat en veralgemeniseer.