Over Thijs Homan

Hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland
en zelfstandig adviseur. Kennisjutter.

Prof. (em.) dr. Thijs Homan

Thijs Homan (1957) is in zijn onderzoek en praktijkwerk al vele jaren bezig met de vraag: ‘wat gebeurt er nou eigenlijk écht als organisaties veranderen en ontwikkelen?’. Daarbij benadert hij de conventionele organisatie- en managementtheorievorming kritisch:  in veel gevallen kan de conventionele managementdiscours en het daarop geënte onderzoek volgens hem geen afdoende verklaring geven voor de processen en (machts)dynamieken die daadwerkelijk gaande zijn in de praktijk. Daarom betrekt hij kennis, inzichten en theorieontwikkeling uit tal van ‘nieuwe’ (voor de management-wetenschappen en organisatiekunde, althans) wetenschapsvelden, om taal te vinden om de lived experience van mensen in (veranderende) organisaties te kunnen begrijpen.

In zijn werkzame leven heeft hij steeds een dubbel pad bewandeld. Enerzijds werkzaam zijn in ‘academia’; anderzijds steeds activiteiten en projecten uitvoeren in de praktijk.

Academische loopbaan

Na zijn opleiding Bedrijfskunde (Nyenrode en I.I.B. Inter Universitaire Interfaculteit Delft) is hij bij Nyenrode Business Universiteit begonnen als docent Organisatiekunde, Organisatiegedrag, Organisatiedynamica, Organisatieleren, Leiderschap en Communicatie. In die hoedanigheid heeft hij meegewerkt aan tal van programma’s op zowel bachelor, MBA als Master of Science-niveau. Ook begeleidde hij diverse promovendi.

Gepromoveerd (1989) op een onderzoek naar de rol en positie van het top-management van grote coöperatieve organisaties in Nederland bij top-managers en bestuursleden van coöperatieve organisaties in een breed spectrum van sectoren.

In de negentiger jaren 10 jaar actief (als participant, auteur, spreker, wokshopleider) bij het Learning Company Project van Mike Pedler, John Burgoyne en Tom Boydell in de U.K.

Eind negentiger jaren tot en met 2002 mede-oprichter en senior projectleider van het Nyenrode- Centre for Organizational Learning and Change (O.L.C.) van Peter Senge en Arie de Geus. Action research trajecten uitgevoerd o.a. bij Unilever, DSM, KPN, Rijkswaterstaat.

Daarna action research traject bij Rijkswaterstaat (over de effectiviteit van Large Scale Interventions) en begeleider en lid van de kerngroep voor het RWS-brede verandertraject Agentschapsvorming.

Sinds 2005 bijzonder hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland. Sinds 2007 gewoon hoogleraar Change and Implementation aldaar. Zijn werkterreinen: MSc-opleiding en ‘CPP’ (Certified Professional Program) O.V.O.: Organisatieverandering en Ontwikkeling. Begeleiding MSc.-master-scripties en promovendi. Mede-oprichter en promotor in de ‘Complexity Track’ van het PhD-programma van de faculteit Managementwetenschappen van de OU.

Vakgroepleider en later lid van het managementteam van de Faculteit Managementwetenschappen (2007-2012).

Action research bij het zogeheten ‘Brandweer over Morgen-traject’ van Brandweer Nederland.

Sinds september 2019 is hij emeritus hoogleraar en full time actief in en voor de praktijk (zie hierna)

Praktijk

-Rabobank-Nederland: trainingen en advies voor managers en bestuursleden (eind 80-er jaren)

-Executive Management Development Centre van Nyenrode: meegewerkt aan tal van management  development programma’s (in company en open programma’s) voor allerlei organisaties.

-The WissemaGroup, senior consultant. Eerst op terrein van organisatiestructurering (business units)  en strategie; later op het terrein van cultuurontwikkeling, organisatieleren en medezeggenschap  (1989-1996).

-Zelfstandig organisatieadviseur, trainer en spreker / docent bij tal van congressen, seminars, trainingen, cursussen, universiteiten, etc.