Publicaties

Bekijk hier alle publicaties van Prof. Dr. Thijs Homan

30 resultaten gevonden

Gemeenten als Ontkoppelparadijzen

Boek

Op tal van aspecten, dimensies en niveaus van het organisatiefuntioneren van gemeenten blijken er ontkoppeldynamieken waarneembaar te zijn. Met elkaar leiden deze er toe dat gemeenten veel kenmerken vertonen van loosely coupled systems in plaats van tightly coupled systems.

In deze tab (verdiepende tekst) worden deze ontkoppeldynamieken besproken.

Daarnaast wordt ingegaan op de functies hiervan. Functies die vanuit het managementperspectief niet te begrijpen zijn. Maar vanuit het legitimeringsperspectief des te meer.

Deze analyse werpt een heel ander licht op de vele cultuur- en organisatieontwikkeltrajecten in gemeenten die juist gaan over integraler werken; opgave- en opdrachtgericht werken, het verbeteren van werkprocessen die door verschillende kolommen heen lopen etc. Aan de buitenkant lijken al dit soort verandertrajecten te gaan om het versterken van de tight couplings binnen de gemeente. Maar juist omdat het formele verandertrajecten betreft is het maar de vraag of ze in de praktijk veel effect hebben. Daarenboven is het ook nog eens de vraag of het erg is als dat type trajecten niet zo veel concrete effecten heeft.

Taalgenootschappen met privéaanlegsteigers

Boek

Het gemeentelijke veld kent vele gremia. De meesten ervan richten zich op specifieke beroeps- of functiegroepen.

Gegeven de machtspolitieke dynamieken die in gemeenten gaande zijn kun je als hogere manager en bestuurder eigenlijk nooit je werkelijke twijfels, vragen en onzekerheden laten zien en met anderen bespreken. Op dit punt vervullen gremia een belangrijke ’thuishaven-functie’. Maar dan is het wel nodig dat er alléen mensen komen die jouw taal spreken.

Een tweede functie van deze gremia betreft hun ‘stopcontactfunctie’ in relatie tot de kennisindustrie. Gremia zijn volgens mij de hofleveranciers van ‘kreten’. Kreten die de gemeentelijke omgeving en dynamiek op een altijd eenzijdige manier constitueren. Kreten die de leden van de gremia vervolgens in hun eigen gemeente importeren, leidend tot interne ‘kreten-markten’.

In deze tab (verdiepingstekst) wordt dit nader uitgelegd en toegelicht.

Veranderfonteintjes

Boek

Uit het onderzoek De Veranderende Gemeente blijkt dat er in veel gemeenten  sprake is van een flinke hoeveelheid parallelle formele verandertrajecten. Daarnaast blijken er echter ook tal van mensen te zijn, die zich actief inzetten voor veranderingen die zijzelf belangrijk vinden: de veranderfonteintjes. Meestal opereren ze vanuit een frustratie of een zorg: ‘het kan toch niet waar zijn dat wij hier…’ of ‘dit kan toch vele malen beter en slimmer…?’. Vaak opereren ze onder de radar. Alleen zichtbaar voor de mensen die onderdeel uitmaken van hun (heterogene) netwerken.

Uit het onderzoek komt naar voren dat veranderfonteintjes op allerlei plekken en posities in gemeentelijke organisatie kunnen opduiken. Hoe verschillend de thematieken waar ze zich mee bezig houden ook zijn; de manier waarop ze te werk gaan blijkt juist veel overeenkomsten met elkaar te hebben.

In deze tab (verdiepende tekst) het verhaal over de veranderfonteintjes. Wat doen ze? Wie zijn ze? Hoe gaan ze te werk? En wat is er in de wetenschappelijke literatuur te vinden over deze manier van werken?

Index: woordenlijst met paginanummers

Boek

Alle kernbegrippen uit het boek De Veranderende Gemeente in alfabetische volgorde, inclusief verwijzingen naar de pagina’s waar deze begrippen te vinden zijn.