Publicaties

Bekijk hier alle publicaties van Prof. Dr. Thijs Homan

30 resultaten gevonden

Bewust of onbewust?

Boek

Uit het onderzoek komt naar voren dat gemeenten op tal van punten en momenten schijnbaar inconsistente gedragspatronen vertonen. De functie hiervan is om de inconsistente eisen en verwachtingen die aan gemeenten worden gesteld te ‘beantwoorden’ met inconsistente reactiepatronen en besluitvormingsprocessen.

Maar doen mensen in gemeenten dit dan bewust? Of is dit een onbewuste dynamiek.

In deze tab (verdiepende tekst) een mogelijk antwoord op deze vraag, waarbij ik uitga van een linguïstische verklaringsoptiek.

Ragfijn verandermanagement zodat er weinig verandert

Boek

Uit het onderzoek De Veranderende Gemeente komt naar voren dat veel formele verandertrajecten vooral bedoeld zijn voor externe legitimering van de gemeente. Naar buiten toe lijken de verandertrajecten heel wat en komen ze indrukwekkend en professioneel over. Maar tegelijkertijd wordt er vervolgens zó met die trajecten omgegaan dat ze intern tot niet al te veel verstoringen leiden.

Formele verandertrajecten, dus, for external education and not for internal change.

In gemeenten blijkt er sprake te zijn van tal van subtiele – ‘ragfijne’- en interessante mechanismen en dynamieken, waardoor formele verandertrajecten intern niet al te veel impact hebben, terwijl het aan de buitenkant lijkt of de veranderingen voorspoedig verlopen.

In deze ’tab’ (verdiepende tekst) een overzicht van al deze dynamieken en mechanismen.

Wat is organisatie-verandering en wat is organisatie-ontwikkeling?

Boek

Bij het onderzoek De Veranderende Gemeente wordt een specifieke benadering gehanteerd voor het verschijnsel organisatieverandering.

Ook het verschijnsel organisatieontwikkeling krijgt een specifieke invulling. In deze ’tab’ (verdiepende tekst) een uitgebreide toelichting wat er onder deze twee begrippen wordt verstaan en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Wetenschappelijke verantwoording

Boek

Er is veel te vertellen over de wijze waarop het onderzoek De Veranderende Gemeente is opgezet.

In deze pdf wordt de onderzoeksopzet uitgebreid weergegeven.

Ook worden de wetenschappelijke achtergronden van de methodologische keuzes toegelicht en worden er argumenten gepresenteerd voor de keuzes die gemaakt zijn.