Publicaties

Bekijk hier alle publicaties van Prof. Dr. Thijs Homan

40 resultaten gevonden

Professional discours and resistance to change

Artikel

Verschillende professionals (consultants, managers, technici etc.) blijken in heel verschillende ‘discursieve taalwerelden’ te leven. Hoe langer men overlegt, hoe minder men van elkaar begrijpt, lijkt het soms wel eens.

Strategizing as a complex responsive leadership process

Artikel

Strategie-ontwikkeling is minder rationeel en ‘SWOTterig’ dan gedacht. Onverwachte wendingen, praktisch leiderschap en onvoorspelbaarheid lijken de realiteit meer te benaderen dan ‘….en dit is de stip op de horizon!’.

Large Scale Interventions en organisatiedynamica

Artikel

Large Scale Intervcntions en Whole Scale Change betreffen een verzameling Veranderkundige methoden en technieken die steeds populairder worden. Ze hebben een hoge ‘sexyness’. Maar wat valt er te zien als je ze bekijkt vanuit een ‘binnenkant-perspectief’?

Puncuated equilibrium model voor teamleren

Artikel

Zeg je ‘groepsdynamica’ dan duiken al snel de Tuckman-fasen op: forming, storming, norming, performing en adjourning. Maar ontwikkelen teamleer- en groepsontwikkelprocessen nou wel echt zo netjes aan de hand van voorgedefinieerde fases? Dat blijkt toch tegen te vallen.