Publicaties

Bekijk hier alle publicaties van Prof. Dr. Thijs Homan

87 resultaten gevonden

voorkant artikel

Teamleren en Teamreflexiviteit

Artikel

Een nieuw hoofdstuk in de geheel herziene uitgave van De Canon van Leren en Ontwikkelen van Ruijters, Schut en Simons.

Twee totaal verschillende perspectieven op wat Teamleren en Teamreflexiviteit inhouden.

Door ze tegenover elkaar te plaatsen worden de denkbeelden van beide auteurs (Gersick en West) veel duidelijker.

Voorkant SIOO whitepaper

Organisatieverandering als ceremoniële adoptie van institutionele complexiteit?

Artikel

Een whitepaper voor het SIOO, waar ik de onderzoeksresultaten van De Veranderende Gemeente samenvat en veralgemeniseer.

voorkant artikel Bildungs potentieel AI

Bezinning op huidige ‘kantelende’ tijdsgewricht

Boek

Een bijdrage die ik geschreven heb voor het boek ‘Veranderen met Appreciative Inquiry’ van Masselink et.al.

In het actuele discours is de corona-pandemie de aanleiding om het huidige neoliberalistische marktdenken aan de kaak te stellen. Veelal wordt bepleit om onze maatschappij te transformeren / te kantelen richting een inclusieve maatschappij, waar het draait om gemeenschapszin, commons, coöperaties en samenwerking. Maar zijn we dan niet de ene idealistische simplificatie aan het vervangen door een andere?

voorkant artikel Breens

Interview: gedachtegoed Thijs Homan

Interview

In dit interview geef ik aan de hand van drie stellingen een aantal van mijn meest recente inzichten weer. Prikkelend geformuleerd. Onder meer gebaseerd op het onderzoek De Veranderende Gemeente (https://www.aeno.nl/de-veranderende-gemeente).