Publicaties

Bekijk hier alle publicaties van Prof. Dr. Thijs Homan

90 resultaten gevonden

Organisatieverandering als ceremoniële adoptie van institutionele complexiteit?

Artikel

Een whitepaper voor het SIOO, waar ik de onderzoeksresultaten van De Veranderende Gemeente samenvat en veralgemeniseer.

Bezinning op huidige ‘kantelende’ tijdsgewricht

Boek

Een bijdrage die ik geschreven heb voor het boek ‘Veranderen met Appreciative Inquiry’ van Masselink et.al.

In het actuele discours is de corona-pandemie de aanleiding om het huidige neoliberalistische marktdenken aan de kaak te stellen. Veelal wordt bepleit om onze maatschappij te transformeren / te kantelen richting een inclusieve maatschappij, waar het draait om gemeenschapszin, commons, coöperaties en samenwerking. Maar zijn we dan niet de ene idealistische simplificatie aan het vervangen door een andere?

Interview: gedachtegoed Thijs Homan

Interview

In dit interview geef ik aan de hand van drie stellingen een aantal van mijn meest recente inzichten weer. Prikkelend geformuleerd. Onder meer gebaseerd op het onderzoek De Veranderende Gemeente (https://www.aeno.nl/de-veranderende-gemeente).

Wil de ‘echte’ begeleider opstaan?

Artikel

Wat doe je en wie ben je eigenlijk als je een groep of een organisatie ‘begeleid’? Heb je als begeleider een duidelijke en vaste identiteit met bijbehorende ‘competenties’? Of gaat het hel anders? En hoe groot is je invloed als begeleider eigenlijk? Wordt die invloed ‘veroorzaakt’ door de ‘juiste’ interventies?