Publicaties

Bekijk hier alle publicaties van Prof. Dr. Thijs Homan

90 resultaten gevonden

You call it a structure taboo -> de vertwijfelde organisatieadviseur

Artikel

Wat overkomt je als het helemaal fout dreigt te gaan in je verandertraject? Een ‘from within-analyse  van een verandertraject waarbij de organisatieadviseur ‘flabbergasted’ is door de reacties van zijn op[drachtgever. Op basis van een narratief wordt er vanuit het sociale complexiteitsperspectief gereflecteerd op datgene dat er gebeurt en wat de adviseur daarbij ervaart. Deze reflectie levert nieuwe inzichten op[ die complementair zijn aan de conventionele theorievorming en gedachten over organisatieadvieswerk.

Verandertrajecten bij gemeenten vooral voor de buitenwereld

Interview

Een verslag van een interview dat ik had met Wouter Boonstra; redacteur van Binnenlands Bestuur. Geeft de kern van de resultaten van het DVG-onderzoek goed weer.

De Weg: naar een postmodern perspectief op managen en organiseren

Artikel

Het Tijdschrift Begeleidingskunde heeft me gevraag een overzicht te schijven over de richting waarin mijn visie op organiseren en verandering zich ontwikkeld heeft.

Medewerkers, managers en adviseurs

Boek

Hoe functioneren ambtenaren in een gemeentelijke organisatie? Zijn zij willoos slachtoffer van de grote stroom verandertrajecten, machtsdynamieken, fouten, bloopers en missers , en de verandertrajectcompetitie die de gemeentelijke context kenmerken?

Gegeven dat gemeenten vaak loosely coupled systems zijn, waarbij er veel activiteiten en veranderdynamieken onder de radar plaatsvinden en er sprake is van een continue machtsdynamiek tussen organisatie-onderdelen om een plaatsje onder de gemeentelijke zon, wat houdt het ‘managen’ van een gemeentelijke organisatie dan in? Hoeveel invloed heb je nou echt als manager? En hoe verhoud je je tot de vele verandertrajecten en -initiatieven die er allemaal gaande zijn?

En wat betekent het om als organisatieadviseur verantwoordelijk te zijn voor verandertrajecten, die misschien vooral bedoeld zijn voor de externe legitimering van de gemeente en niet voor interne verandering? Waarom is het toch zo moeilijk om als adviseur èchte serieuze steun te krijgen van het management? Terwijl datzelfde management de opdrachtgever is.

Uit het onderzoek De Veranderende Gemeente zijn er tal van intrigerende antwoorden op deze vragen naar voren gekomen. Ze zijn te vinden in de tab (verdiepende tekst) Medewerkers, managers en adviseurs.