Publicaties

Bekijk hier alle publicaties van Prof. Dr. Thijs Homan

90 resultaten gevonden

Veranderfonteintjes

Boek

Uit het onderzoek De Veranderende Gemeente blijkt dat er in veel gemeenten  sprake is van een flinke hoeveelheid parallelle formele verandertrajecten. Daarnaast blijken er echter ook tal van mensen te zijn, die zich actief inzetten voor veranderingen die zijzelf belangrijk vinden: de veranderfonteintjes. Meestal opereren ze vanuit een frustratie of een zorg: ‘het kan toch niet waar zijn dat wij hier…’ of ‘dit kan toch vele malen beter en slimmer…?’. Vaak opereren ze onder de radar. Alleen zichtbaar voor de mensen die onderdeel uitmaken van hun (heterogene) netwerken.

Uit het onderzoek komt naar voren dat veranderfonteintjes op allerlei plekken en posities in gemeentelijke organisatie kunnen opduiken. Hoe verschillend de thematieken waar ze zich mee bezig houden ook zijn; de manier waarop ze te werk gaan blijkt juist veel overeenkomsten met elkaar te hebben.

In deze tab (verdiepende tekst) het verhaal over de veranderfonteintjes. Wat doen ze? Wie zijn ze? Hoe gaan ze te werk? En wat is er in de wetenschappelijke literatuur te vinden over deze manier van werken?

Index: woordenlijst met paginanummers

Boek

Alle kernbegrippen uit het boek De Veranderende Gemeente in alfabetische volgorde, inclusief verwijzingen naar de pagina’s waar deze begrippen te vinden zijn.

Bewust of onbewust?

Boek

Uit het onderzoek komt naar voren dat gemeenten op tal van punten en momenten schijnbaar inconsistente gedragspatronen vertonen. De functie hiervan is om de inconsistente eisen en verwachtingen die aan gemeenten worden gesteld te ‘beantwoorden’ met inconsistente reactiepatronen en besluitvormingsprocessen.

Maar doen mensen in gemeenten dit dan bewust? Of is dit een onbewuste dynamiek.

In deze tab (verdiepende tekst) een mogelijk antwoord op deze vraag, waarbij ik uitga van een linguïstische verklaringsoptiek.

Ragfijn verandermanagement zodat er weinig verandert

Boek

Uit het onderzoek De Veranderende Gemeente komt naar voren dat veel formele verandertrajecten vooral bedoeld zijn voor externe legitimering van de gemeente. Naar buiten toe lijken de verandertrajecten heel wat en komen ze indrukwekkend en professioneel over. Maar tegelijkertijd wordt er vervolgens zó met die trajecten omgegaan dat ze intern tot niet al te veel verstoringen leiden.

Formele verandertrajecten, dus, for external education and not for internal change.

In gemeenten blijkt er sprake te zijn van tal van subtiele – ‘ragfijne’- en interessante mechanismen en dynamieken, waardoor formele verandertrajecten intern niet al te veel impact hebben, terwijl het aan de buitenkant lijkt of de veranderingen voorspoedig verlopen.

In deze ’tab’ (verdiepende tekst) een overzicht van al deze dynamieken en mechanismen.