Publicaties

Bekijk hier alle publicaties van Prof. Dr. Thijs Homan

90 resultaten gevonden

Wat is organisatie-verandering en wat is organisatie-ontwikkeling?

Boek

Bij het onderzoek De Veranderende Gemeente wordt een specifieke benadering gehanteerd voor het verschijnsel organisatieverandering.

Ook het verschijnsel organisatieontwikkeling krijgt een specifieke invulling. In deze ’tab’ (verdiepende tekst) een uitgebreide toelichting wat er onder deze twee begrippen wordt verstaan en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Wetenschappelijke verantwoording

Boek

Er is veel te vertellen over de wijze waarop het onderzoek De Veranderende Gemeente is opgezet.

In deze pdf wordt de onderzoeksopzet uitgebreid weergegeven.

Ook worden de wetenschappelijke achtergronden van de methodologische keuzes toegelicht en worden er argumenten gepresenteerd voor de keuzes die gemaakt zijn.

Literatuurbespreking

Boek

In deze pdf een overzicht van de literatuur dit gebruikt is bij de analyse van de onderzoeksresultaten van De Veranderende Gemeente.

Aan de hand van de literatuur die wordt besproken, wordt duidelijk wat de ’theoretische onderleggers’ zijn voor de onderzoeksconclusies.

Tekst achterkant van het boek De Veranderende Gemeente

Boek

Op de achterkant van het boek staat heel in het kort waar het boek over gaat.