Actueel

Vind hier het meest recente nieuws en de laatste
events en tweets van Thijs

Sociaal complexiteitsperspectief op begeleiden en faciliteren

29 March 2015

Nieuw artikel -> Zie publicaties: artikelen.

Bij het begeleiden en faciliteren van groepen geldt vaak het klassieke organogram als uitgangspunt. Teams, afdelingen, projectteams etc.: dat zijn in de meeste gevallen de doelgroepen van de begeleider. Maar wat houdt ‘begeleiden’ en ‘faciliteren’ in als je uitgaat van het Et-cetera-gedachtegoed? Wie zijn dan de ‘groepen’ die je begeleidt? Zijn dat nog wel groepen? Of zijn dat informele petrischaaltjes, ‘speech communities’ die een bepaalde betekeniswolk delen? En wie ben je eigenlijk als ‘begeleider’ / ‘facilitator’ als je werkelijke identiteit het emergente resultaat is van de concrete interactie die plaatsvindt tijdens het begeleiden- / faciliteren-zelf? En wat moet je dan als begeleider / facilitator in huis hebben om dit te kunnen?