Publicaties

Bekijk hier alle publicaties van Prof. Dr. Thijs Homan

39 resultaten gevonden

zorgprofessional

Essay: hoe verder in een wereld na de eerste corona-golf?

Artikel

De ernst van de corona-crisis lijkt wat af te vlakken. De druk om de ‘samenleving weer van het slot te halen’ is groot. Maar hoe gaan we dat doen? Terug naar de oude vertrouwde gewoonten? Oude draden gewoon weer oppakken?

Tegelijkertijd heeft de corona-crisis een aantal fundamentele problematieken en thematieken naar voren gehaald, die we eigenlijk niet kunnen negeren. Hoe gaan we ons daartoe verhouden?

In dit essay, dat ik samen met Rob Wetzels schreef, geen hapklare oplossingen, maar ‘denk-handreikingen’. Gedachtegangen, redeneringen en concepten om na te denken over deze fundamentelere problematieken en thema’s.

In vergelijking met het eerste ‘corona-essay’ dat ik schreef een diepgravender, hier en daar wat theoretischer verhaal. Maar daardoor juist ook veel food for thought. Veel reflectieplezier gewenst.

 

On stage en off stage in e digitale corona-organisatie

Artikel

Een eerste reflectie op wat ons allemaal overkomt en hoe we reageren op de corona-pandemie. Wat betekent dit voor organisaties en de manieren waarop we daar met elkaar samenwerken? Kunnen we ‘straks’ de draad weer gewoon oppakken? Of is het misschien helemaal geen draad meer die we op kunnen pakken?  Wat nog wel? Een oproep tot reflectie op het ongewone en wat dit kan betekenen voor het gewone.

Organisch Veranderen

Artikel

Een essey over de gemeentelijke verander- en machtsdynamiek. Waarschijnlijk ook herkenbaar voor ziekenhuizen, scholen, provincies, ministeries, etc.

Organisaties waar van alle kanten aan wordt getrokken en waarbij het realistischerwijs onmogelijk is om alle wensen, eisen en verwachtingen te voldoen.

Hoe behoud je dan toch je legitimiteit, terwijl je niet doet wat iedereen van je wilt?

You call it a structure taboo -> de vertwijfelde organisatieadviseur

Artikel

Wat overkomt je als het helemaal fout dreigt te gaan in je verandertraject? Een ‘from within-analyse  van een verandertraject waarbij de organisatieadviseur ‘flabbergasted’ is door de reacties van zijn op[drachtgever. Op basis van een narratief wordt er vanuit het sociale complexiteitsperspectief gereflecteerd op datgene dat er gebeurt en wat de adviseur daarbij ervaart. Deze reflectie levert nieuwe inzichten op[ die complementair zijn aan de conventionele theorievorming en gedachten over organisatieadvieswerk.